Ellen Krol

15]Livybi
6]Giraha
19]Peraha
18]Pepiha
1]Bigina
17]Pehara
2]Dihape
20]Pezola
16]Pehadi
13]Kapidi
9]Hakape
22]Pihaje
12]Kahara
7]Habigi
4]Dipeka
8]Hajepi
3]Dikapi
10]Jehape
11]Kadiha
21]Pidika
5]Dirape
14]Lezola
27]Vyduda
25]Revija
(verkocht)
22]Rejafi
6]Dokoja
(verkocht)
16]Javidu
(verkocht)
13]Jakola
39]Qikofa
(verkocht)
14]Jalabe
(verkocht)
21]Li
35]Fazola
26]Rezotu
(verkocht)
19]Kovili
11]Jabifi
8]Filija
(verkocht)
9]Jabefi
28]Zobeko
(verkocht)
18]Ki
3]Bidoja
(verkocht)
15]Jatuzo
(verkocht)
37]Jaqila
5]Da
41]Zojade
4]Bifija
31]Dejaje
36]Jafiqi
24]Relifi
7]Fijada
29]Zojatu
(verkocht)
1]Be
23]Re
(verkocht)
12]Jadabe
30]Zovina
(verkocht)
40]Redeja
32]Dofaja
10]Jabela
(verkocht)
17]Javybe
(verkocht)
2]Bekoli
38]Jevybe
20]Laduja
(verkocht)

Sudoku's

"Te bedenken: dat definitief niet bestaat, dat alles wat
wij ons kunnen voorstellen, tegelijk alles is waaraan
wij twijfelen, dat het (...) levensbedreigend is om wat
dan ook te voltooien".

Uit: Alledaagse Ergernissen (2015). Bianca Sistermans (fotografie)
Eva Gerlach en Sasja Janssen (proza & poëzie)

Een geliefd project van mij is dat van de Sudoku (2015), wat letterlijk Enkelvoudig nummer betekent. Eigenlijk is dit een afkorting van een langere zin, ‘S?ji wa dokushin ni kagiru,’ wat ruw weg betekent ‘de nummers mogen slechts eenmalig voorkomen.’ In dit project komen veel aspecten bijeen die reeds een rol speelden in mijn eerdere werk.

Het belangrijkste thema in de serie is interactie en uitwisseling, Waarbij uitwisseling staat voor: Niet statisch, Levend.
De opbouw van elke collage is steevast dezelfde: tegen een achtergrond van een lapje gekleurde stof is een gestileerde figuur te ontwaren, bestaande uit drie uitwisselbare delen: hoofd, borst met armen en buik en tenslotte de benen. De Avatar.
Deze vertegenwoordigt het statische, je zou kunnen zeggen, misschien het sublieme of de dood en is opgebouwd uit een samenstelling van één cijfer of een letter uit een bepaald font. Voor elk van deze figuren zijn verschillende lettertypes gebruikt. Ook hoofd- en kleine letters wisselen elkaar af. 
Het uitgangspunt voor de ziel van de mens, waar de figuren, c.q. Sudoku's, symbool voor staan, berust op de Platoonse driedeling: Plato onderscheidt in zijn Phaedrus drie aspecten van de menselijke ziel, die hij vergelijkt met een wagenmenner achter een tweespan. Zowel de menner als de twee paarden zijn onderdeel van de tripartiete ziel. Deze drie onderdelen zijn:
• De menner, de noes, nous (intellect, het redenerende en kennende deel).
• Het nobele paard, de thumos, thumoeides (passie, wil, doorzettingsvermogen).
• Het weerspannige paard, epithumia, epithumetikon (trek, lust, driftleven).
De figuren tonen de uitwisseling van de drie onderling uitwisselbare delen, die telkens weer tot een eigen eenheid en verbinding leiden, en is een manier om de dynamiek van communicatie en leven tot uitdrukking te brengen.

Met de onderlinge uitwisseling van een oneindig aantal Avatars, die te herkennen zijn aan hun eenlettergrepige naam en opgebouwd zijn uit één en hetzelfde teken, ontstaan een oneindig aantal Sudoku’s. Op hun beurt weer herkenbaar aan hun drielettergrepige naam en levendige samenstelling van drie verschillende tekens. 

De figuren die zo ontstaan, lijken een eigen leven te leiden, hebben ook figuurlijk een karakter, tonen emotie en zijn letterlijk 'typetjes' geworden. Door verwante elementen en uiterlijk kunnen zij een groep vormen, maar tegelijkertijd zijn het op zichzelf staande individuen met een eigen naam die uit drie verschillende lettergrepen bestaat. 
Afgezet tegen de complexiteit van de achterliggende theorie oogt het werk toch helder, vrolijk en speels. Op dezelfde manier onderzoek ik tegenstellingen zoals het vrouwelijke en het mannelijke, het lichte en het duistere. Speel ik met het maakbare en het toeval.