Ellen Krol

12]Kahara
5]Dirape
17]Pehara
7]Habigi
11]Kadiha
2]Dihape
10]Jehape
19]Peraha
15]Livybi
16]Pehadi
8]Hajepi
6]Giraha
3]Dikapi
13]Kapidi
22]Pihaje
9]Hakape
1]Bigina
14]Lezola
18]Pepiha
4]Dipeka
21]Pidika
20]Pezola
18]Ki
6]Dokoja
(verkocht)
9]Jabefi
28]Zobeko
(verkocht)
10]Jabela
(verkocht)
2]Bekoli
16]Javidu
(verkocht)
13]Jakola
12]Jadabe
29]Zojatu
(verkocht)
22]Rejafi
14]Jalabe
(verkocht)
5]Da
11]Jabifi
7]Fijada
36]Jafiqi
37]Jaqila
3]Bidoja
(verkocht)
8]Filija
(verkocht)
1]Be
35]Fazola
40]Redeja
4]Bifija
26]Rezotu
(verkocht)
39]Qikofa
(verkocht)
23]Re
(verkocht)
17]Javybe
(verkocht)
21]Li
19]Kovili
25]Revija
(verkocht)
38]Jevybe
31]Dejaje
27]Vyduda
41]Zojade
15]Jatuzo
(verkocht)
24]Relifi
20]Laduja
(verkocht)
30]Zovina
(verkocht)
32]Dofaja

Sudoku's

"Te bedenken: dat definitief niet bestaat, dat alles wat
wij ons kunnen voorstellen, tegelijk alles is waaraan
wij twijfelen, dat het (...) levensbedreigend is om wat
dan ook te voltooien".

Uit: Alledaagse Ergernissen (2015). Bianca Sistermans (fotografie)
Eva Gerlach en Sasja Janssen (proza & poëzie)

Een geliefd project van mij is dat van de Sudoku (2015), wat letterlijk Enkelvoudig nummer betekent. Eigenlijk is dit een afkorting van een langere zin, ‘S?ji wa dokushin ni kagiru,’ wat ruw weg betekent ‘de nummers mogen slechts eenmalig voorkomen.’ In dit project komen veel aspecten bijeen die reeds een rol speelden in mijn eerdere werk.

Het belangrijkste thema in de serie is interactie en uitwisseling, Waarbij uitwisseling staat voor: Niet statisch, Levend.
De opbouw van elke collage is steevast dezelfde: tegen een achtergrond van een lapje gekleurde stof is een gestileerde figuur te ontwaren, bestaande uit drie uitwisselbare delen: hoofd, borst met armen en buik en tenslotte de benen. De Avatar.
Deze vertegenwoordigt het statische, je zou kunnen zeggen, misschien het sublieme of de dood en is opgebouwd uit een samenstelling van één cijfer of een letter uit een bepaald font. Voor elk van deze figuren zijn verschillende lettertypes gebruikt. Ook hoofd- en kleine letters wisselen elkaar af. 
Het uitgangspunt voor de ziel van de mens, waar de figuren, c.q. Sudoku's, symbool voor staan, berust op de Platoonse driedeling: Plato onderscheidt in zijn Phaedrus drie aspecten van de menselijke ziel, die hij vergelijkt met een wagenmenner achter een tweespan. Zowel de menner als de twee paarden zijn onderdeel van de tripartiete ziel. Deze drie onderdelen zijn:
• De menner, de noes, nous (intellect, het redenerende en kennende deel).
• Het nobele paard, de thumos, thumoeides (passie, wil, doorzettingsvermogen).
• Het weerspannige paard, epithumia, epithumetikon (trek, lust, driftleven).
De figuren tonen de uitwisseling van de drie onderling uitwisselbare delen, die telkens weer tot een eigen eenheid en verbinding leiden, en is een manier om de dynamiek van communicatie en leven tot uitdrukking te brengen.

Met de onderlinge uitwisseling van een oneindig aantal Avatars, die te herkennen zijn aan hun eenlettergrepige naam en opgebouwd zijn uit één en hetzelfde teken, ontstaan een oneindig aantal Sudoku’s. Op hun beurt weer herkenbaar aan hun drielettergrepige naam en levendige samenstelling van drie verschillende tekens. 

De figuren die zo ontstaan, lijken een eigen leven te leiden, hebben ook figuurlijk een karakter, tonen emotie en zijn letterlijk 'typetjes' geworden. Door verwante elementen en uiterlijk kunnen zij een groep vormen, maar tegelijkertijd zijn het op zichzelf staande individuen met een eigen naam die uit drie verschillende lettergrepen bestaat. 
Afgezet tegen de complexiteit van de achterliggende theorie oogt het werk toch helder, vrolijk en speels. Op dezelfde manier onderzoek ik tegenstellingen zoals het vrouwelijke en het mannelijke, het lichte en het duistere. Speel ik met het maakbare en het toeval.