Ellen Krol

Oostvaarders plassen - Bouwplaat voor een kijkdoos.

Paard (1886)
In 1886 nam Vincent les in het atelier van Fernand Cormon in Parijs. Daar werd geschilderd naar levend model en gipsmodellen. Vincent kocht een aantal gipsmodellen. Hij schilderde dit werk naar het gipsmodel dat ook deel uit maakt van deze collectie.
De zaaier,1888
Zelfportret., Zelfportret, aug 1889

Een korte beschrijving:
 
Het werk komt voort uit een onderzoek naar de tactiele aspecten van de penseelstreep en schilderkunstige kwaliteit van het draadstiksel. In dat kader is de thematiek van de expositie aanleiding voor het maken van een "bouwplaat" in stofcollage voor een kijkdoos. Een kijkdoos is ook het aanvankelijke idee achter de tentoonstelling. Op dit moment houdt het leven van het paard mij bezig, zo hield het van Gogh indertijd ook bezig. Verschillende fragmenten uit zijn schilderijen en brieven zijn een leidraad voor deze collage.

"Waarde vriend,
vrijdag 3 maart,

Je schreef me dat jij je afvroeg hoe ik die dieren en dan vooral het paard schilderde. Ja, het is een vak apart en je kunt erover lezen in mijn brieven. Zo had ik het plan om: "aan de veeartsenijschool de anatomische afbeeldingen van b.v. het paard magtig te worden en die te teekenen als de anatomie van den mensch". (Brussel, 1 nov. 1880)
 
De paarden hebben altijd mijn belangstelling gehad. Enkele jaren geleden schreef ik je over een gravure van een oud wit paard: "Het arme dier staat op eene vlakte begroeid met schraal dor gras met hier en daar een geknakten boom. Op den grond ligt een schedel ...". (Laken, 13 - 16 nov. 1878)
 
En ooit schreef ik Bernard over mijn bewondering voor het schilderij van Potter met: "un étalon blanc seul dans une prairie, un étalon qui hennit et bande – désolé sous un ciel gros d’orage – navré dans l’immensite verte tendre d’une prairie humide...". (Arles, 26 juni 1888)
 
à Dieu met een handdruk
t. à t. Vincent."